Meno mėgėjų kolektyvai

Trakų rajono Lentvario kultūros rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „LENDVARĖ“

DSC01828.JPG

Šokių grupės, susikūrusios 2004 m., tikslas yra puoselėti šokio tradicijas, aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą Lentvario mieste, Trakų rajone ir visoje Lietuvoje, plėsti koncertinę veiklą, pasidalinti gerąja kūrybine patirtimi bei skatinti aktyvų kolektyvų tarpusavio bendravimą. Šokių grupei „Lendvarė“ pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus suteikta antra kategorija (II kategorija suteikiama aukšto meninio lygio meno kolektyvui).

Šis šokėjų kolektyvas vienija dešimtį šokėjų porų. Kolektyvo entuziazmas, meilė šokiui taip greitai kilstelėjo profesionalumo kartelę, kad netrukus jis garbingai atstovavo Trakų rajoną lietuvių dainų ir šventėse „Būties ratu“,  „Amžių sutartinė“, ,,Čia mano namai“, ,,Vardan tos…“. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose konkursuose ,,Iš aplinkui“, „Pora už poros“, kur ne kartą pelnė prizines vietas. Bendradarbiauja su Elektrėnų, Veisėjų, Kaišiadorių, Druskininkų, Prienų, Grigiškių, Jonavos, Garliavos, Rūdiškių, kultūros centrais ir šoka jų organizuojamuose renginiuose. Rimutės Blikertienės vadovaujama šokių grupė „Lendvarė“ propaguoja ir vysto liaudies šokio tradicijas, puoselėja tautinę kultūrą. Šokėjai bendradarbiauja su Elektrėnų, Kaišiadorių, Garliavos, Grigiškių, Balbieriškio, Aukštadvario, Druskininkų, Birštono, Veisėjų, Marijampolės, Daugpilio, Klaipėdos šokių kolektyvais ir kultūros centrais.

2016 m. šokių grupė ,,Lendvarė“ jau šeštą kartą inicijavo šventę – varžytuves ,,Klumpynė“, kuri tapo jau tradicine tarptautine šokių švente. Kolektyvas yra pastovus dalyvis respublikinių vyresniųjų liaudiškų šokių grupių konkursų Širvintose ,,Iš aplinkui“, kur pelnė prizines vietas. Kolektyvas yra Trakų miesto šventės ,,Trakų vasara“ pastovus dalyvis. Lentvario miesto organizuojamuose renginiuose šokėjų dalyvavimas jau tapęs tradiciniu. Šokėjai yra paruošę atnaujintą folklorinę šokių programą, kur sėkmingai koncertuoja renginiuose. Liaudiškų šokių grupė ,,Lendvarė“ yra vertinami padėkomis ir kvietimu sudalyvauti jų organizuojamuose ateinančiuose renginiuose. Šokėjų profesionalumas, artistiškumas sužavėjo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Vengrijos, Lenkijos, Švedijos, Rusijos, Kroatijos, Italijos, Gruzijos, Azerbaidžano žiūrovus. ,,Lendvarė“ atšventė 15 metų jubiliejų ir surengė šventę ,,Trūkt už vadžių – vėl iš pradžių“.

Šokėjų kredo: ,,Šokių pynę mes nupinsim, tėviškėlę padabinsim“.

Vadovė:
Rimutė Blikertienė
Tel.: 862029233


Politinių kalinių ir tremtinių choras „VILTIS“

Untitled

Savo atliekamu repertuaru kolektyvas populiarina lietuvių patriotines bei liaudies dainas, taip skatindami jaunosios kartos pilietiškumą bei patriotiškumą. Choras tęsia  ilgametes Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choro tradicijas ir dalyvauja apskrities bei respublikos mastu rengiamuose projektuose.

Kolektyvas kasmet dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje Ariogaloje,  XIII respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“ Kėdainiuose, Vilniaus mieste dalyvavo senjorų dainų šventėje „Mes Vilniuje kartu“, chorų festivalyje „Mūsų dainose“ Vievyje, Elektrėnų savivaldybėje, kur buvo apdovanoti padėkomis. Savo programa pristatė lentvariečiams mėgėjų meno kolektyvų koncerte. Kolektyvas ir kitais metais nori tęsti ilgametes choro tradicijas, būti aktyviu ir ambicingu visuomenės sluoksniu, dalyvauti renginiuose ne tik rajoniniuose bet ir respublikiniuose renginiuose.

2019 m. choras „Viltis“ dalyvavo chorų festivalyje Vievyje „ Mūsų dainose“, Kėdainiuose respublikinėje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos dainų ir poezijos šventėje, Ariogaloje Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“. Kolektyvas savo koncertinę programą pristatė Lentvario meno mėgėjų kolektyvų ir Lentvario kultūros rūmų 5 metų veiklos jubiliejiniame koncerte. 2020 m. choras „Viltis“ dalyvavo Lentvario kultūros rūmų organizuojamuose valstybinių švenčių minėjimuose ir koncertuose: Lietuvos Laisvės gynėjų dienos minėjime, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai šventiniame koncerte, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos koncerte ,,Trisdešimt Laisvės metų“, Gedulo ir vilties dienos minėjime.

Choras „Viltis“ ir toliau tęs ilgametės Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choro tradicijas, dalyvaus apskrities bei respublikos mastu rengiamuose projektuose, bus aktyviu ir ambicingu visuomenės sluoksniu.

Vadovas:
Jevgenij Barkovskij
Tel.: 867188072


Lentvario liaudies dainų kolektyvas „KLEVINĖ“

DSC00928

Vyresnių žmonių kolektyvą „Klevinė“ vienija meilė liaudies dainai. „Klevinė“ išsiskiria atidumu autentiškam dainos skambesiui ir dvasiai, pagarba tėvų ir protėvių poetinei ir muzikinei kultūrai, stengiasi išsaugoti gyvą tikro dainavimo  paprotį, puoselėja išlikusias žinias ir įgūdžius. Kolektyvą sudaro kelių regionų žmonės, gerai mokantys savo krašto tarmes ir žinantys papročius.

2019 metais kolektyvas dalyvavo šiose renginiuose: Užgavėnių šventėje Trakuose, Atvelykio šventėje Lentvaryje, Trakų šventėje „Trakų vasara 2019“ Trakuose, Joninių šventėje Pilialaukyje, Valstybės (Lietuvos kunigaikščio Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime, Derliaus šventėje, Lentvario meno mėgėjų kolektyvų ir Lentvario kultūros rūmų 5 metų veiklos jubiliejiniame koncerte Lentvaryje. Kolektyvas buvo pakviestas ir koncertavo Tiltuose Trakų rajonas bitininkų šventėje „Kvepia medumi mūsų stalas“. Dalyvauja Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ organizuojamuose renginiuose su bendra programa.

Šiemet kolektyvas dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos koncerte ,,Trisdešimt Laisvės metų“, virtualių Joninių filmavime ,,Joninės – virtualūs tradicijų vartai“. ,,Klevinė“ savo koncertinę veikla planuojama aktyviai bendradarbiauti su Elektrėnų, Trakų bočių kolektyvais, Vilniaus sveikatinimo centru „Gemma“.

,,Klevinė“ numato ir toliau tęsti savo meninę veiklą, dalyvaudama ne tik Lentvario kultūros rūmų organizuojamuose renginiuose, bet ir rajoninėse, respublikinėse šventėse bei dovanoti žiūrovams daugybę skambių liaudies dainų.

Vadovė:
Inga Okuškienė
Tel.: 867339338


Jaunimo liaudiškų šokių grupė „JAUNIMĖLIS“

DSC01837

Lentvario jaunimo liaudiškų šokių grupė „Jaunimėlis“, vadovaujama Sauliaus Bulovos, susikūrė 2008 m., kurios veiklą kuruoja viešoji įstaiga Lentvario kultūros rūmai. „Jaunimėlis“ siekia puoselėti šokio tradicijas, aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą ir sklaidą tarp jaunimo Lentvaryje, Trakų rajone ir visoje Lietuvoje. Taip pat siekia plėsti koncertinę veiklą, pasidalinti gerąja kūrybine patirtimi bei skatinti kolektyvų tarpusavio bendravimą.

Šis kolektyvas yra jaunas, tačiau jau spėjęs sudalyvauti daugelyje miesto, rajono, respublikos renginių, šoko ir daugelyje kitų Lietuvos miestų. Bendrose šokių programos projektuose bendradarbiauja su vyresniųjų liaudiškų šokių grupe „Lendvarė“. Šokių grupės repertuarą puošia vis naujos folklorinių šokių siuitos.

Šiemet jaunimo liaudiškų šokių grupė dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos koncerte ,,Trisdešimt Laisvės metų“ su šokių siuitos programa, virtualių Joninių filmavime ,,Joninės – virtualūs tradicijų vartai“. Planuojama dalyvauti Valstybės (Lietuvos kunigaikščio Mindaugo karūnavimo) dienos renginyje, Lentvario miesto derliaus šventėje bei kviestiniuose koncertuose.

Kolektyvas planuoja ir toliau aktyviai bendradarbiauti su kitais kolektyvais bei daugiau turėti koncertų savo gimtajame mieste, Lentvaryje, rajone, respublikoje ir už jos ribų. ,,Jaunimėlis“ turi gražią svajonę – įsigyti tautinį šokių kostiumą ir reprezentuoti Trakų rajoną užsienyje.

Vadovas:
Saulius Bulova

Choreografė:
Rimutė Blikertienė
Tel.:862029233


Lentvario vokalinis ansamblis „LANDWAROWIANKA

DSC02950.JPG

Vokalinis ansamblis „Landwarowianka“ – tai lenkų tautos tradicijų ir folkloro sergėtojas bei puoselėtojas, susidedantis iš 12 dalyvių. Ansamblis atlieka lenkų liaudies bei įvairių lenkiškos muzikos žanrų dainas ir nuolat plečia savo repertuarą: per metus paruošia virš 25 naujų dainų – tai lenkų liaudies dainos, XX-XXI a. lenkų kompozitorių dainos, himnai, kalėdinės giesmės, baladės ir kt.

Per 2019 metus ansamblis turėjo 15 pasirodymų įvairiuose koncertuose, renginiuose, festivaliuose. Tame tarpe vieną renginį suorganizavo savarankiškai. Tai yra muzikinė retro stiliaus vakaronė, kuri jau tapo tradicine, pavadinimu „Ze starej płyty melodia płynie“. Per šituos veiklos metus  kolektyvas plėtė savo repertuarą. Daug dėmesio skyrė sceniniam įvaizdžiui, t. y. koncertinių rūbų tvarkingumui, sceninei laikysenai, choreografiniams intarpams. Kolektyvas  bendradarbiauja su įvairiais kolektyvais, juos pagal galimybę pakviečia pas save ir tuomet sulaukia kvietimų koncertuoti įvairiose mūsų krašto vietovėse. 2019 metais „Landwarowianka“ sudalyvavo kalėdinėje popietėje Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijoje, kurią kasmet organizuoja Lentvario miesto lenkų sąjungos skyrius. Koncertavo Plateniškėse (Vilniaus r.) renginyje, skirtame paminėti Lietuvos lenkų sąjungos 30 metų įkūrimo jubiliejų, Vilniaus Rotušės Kaziuko mugėje. Kartu su kitais Lentvario miesto meno mėgėjų kolektyvais dainavo ir šoko Užgavėnėse Trakuose. Dalyvavo velykinės giesmės festivalyje „Kristus prisikėlė“ Čekoniškėse (Vilniaus r.), Trakų miesto šventėje „Trakų vasara 2019“ ir pasirodė bendrame Trakų rajono lenkų meno mėgėjų kolektyvų koncertinėje programoje, Joninių šventėje Šventininkuose, Aluonoje. „Czerwone maki“ ansamblio kvietimu dalyvavo ir koncertavo Vilniaus krašto XXV lenkų kultūros „Dainuok su mumis“ festivalyje. Čekoniškėse (Vilniaus r.) dalyvavo festivalyje „Sudie vasara“,  Rūdiškėse – Trakų rajono lenkų sąjungos organizuojamame kasmetiniame visų meno mėgėjų kolektyvų festivalyje „Dźwięcz Polska Pieśni“ ir kasmetinėje Derliaus šventėje Lentvaryje „Landwarowianka“ šventės pradžioje giedojo šventose mišiose Lentvario bažnyčioje, vėliau pasirodė scenoje su savo programa. Dalyvavo renginyje, skirtame Lentvario kultūros rūmų 5-ių metų veiklos jubiliejui paminėti ir Lentvario meno mėgėjų kolektyvų koncerte.

Kolektyvas ir toliau tęs savo meninę veiklą, numatęs dalyvauti daugumoje Lentvario miesto, Trakų rajono, Vilniaus bei Vilniaus apskrities renginių, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir apžiūrose. Ansamblis savo pasirodymais populiarina lenkų kultūrą, liaudies meną bei tradicijas, puoselėja istoriškai labai svarbią mūsų Vilniaus krašto etnokultūrą, kalbą ir meną.

Vadovė:
Valentina Trusevič
Tel.:865010084


Kapela „RENDEZ-VOUS“

dsc_0446Skleisdamas meninę raišką kolektyvas tęsia savo kūrybinę veiklą, reprezentuoja tautinę kultūrą, puoselėja lietuvių ir lenkų tautos muzikines tradicijas. Kapela su koncertine programa dalyvavo: „Žiemos šventėje“ Zarasuose, Šalčininkų rajono „Kaziuko“ mugėje, „Užgavėnių“ šventėje Augustovo miesto (Lenkija) aikštėje, kartu su meno kolektyvu „Gurowianki“ (Lenkija)  koncertavo Vilniuje lenkų namuose, koncerte piligrimams iš Lenkijos miestų Jovariškių sodyboje, koncerte kunigų delegacijai iš Lichenio miestelio katedros (Lenkija). Kapela dalyvavo Vilniaus apskrities meno kolektyvų festivalyje „Piesn z nad Wiliji“ XXV Lenkų kultūros trakų žemės festivalyje „Dżwięcz polska pieśni“ Trakuose, respublikinėje liaudiškų kapelų šventėje Avižieniuose, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai skirtame renginyje Lentvaryje. Kapela turėjo koncertinę kelionę po Lenkijos miestus. Kapela dalyvavo kūrybinių mainų muzikinėje vakaronėje „Rudens vakaras valso, romanso ir tango sūkury“ Lentvario parapijos namuose, Lietuvos lenkų sąjungos Trakų skyriaus organizuojamame tradiciniame „Kalėdiniame koncerte“ Trakuose. Už dalyvavimą renginiuose kolektyvas apdovanotas diplomais ir padėkos raštais.

Skleisdama meninę raišką, kolektyvas tęs savo kūrybinę veiklą, reprezentuos tautinę kultūrą, puoselės lietuvių ir lenkų tautų muzikines tradicijas. Kapela aktyviai dalyvaus miesto, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose, projektuose ir k.t. 2020 metais kolektyvas planuoja paruošti 1 val. trukmės atnaujintą meninę programą ir pasisiūti naujus koncertinius rūbus.

Vadovė:
Božena Račinska
Tel.:867034659


Teatro studija „LENTVARIO DVARO TEATRAS“

dsc_0121Teatro studija „Lentvario dvaro teatras“, (vadovas režisierius Jonas Vaitiekaitis) įkurta 2016 m. balandžio mėnesį, siekia plėtoti bei propaguoti teatro meno mėgėjų kūrybinį potencialą, pasitelkiant aktoriaus ir režisieriaus patirtį bei žinias. Teatro kolektyvas yra darbštus, išradingas. Trupėje 19 įvairių profesijų žmonių.

2019 m. teatras pristatė savo trečią spektaklį „Muzika“ pagal Marguerite Duras „Muzika 2“ pjesę pristatė Vilniaus bendruomenei Grigiškių kultūros centre. Spektaklio premjera įvyko 2018 m. gruodžio 15 d., Lentvaryje. Spektaklis „Muzika“ buvo skirtas Lietuvos teatro ir kino žymiam aktoriui, pedagogui Antanui Šurnai atminti. Teatras su spektakliu „Muzika“ dalyvavo mėgėjų dramos kolektyvų festivalyje „Šalia…“ Vievyje.

2019 m. teatro trupė repetavo savo naują spektaklį „Odė vienatvei“ pagal amerikiečio Ivano Menčelio rašytojo pjesę „Kapinių klubas“. Spektaklio premjerą žiūrovai išvys šių metų (2020 m.) antroje pusėje Lentvario kultūros rūmuose.

Teatro kolektyvas numato tęsti savo kūrybinę veiklą, atnaujinti senus spektaklius, dalyvauti respublikinėse apžiūrose.

Vadovas:
Jonas Vaitiekaitis
Tel.: 869870215


Lentvario folklorinis kolektyvas „VOLUNGA“

DSC02415

Folklorinis kolektyvas „Volunga“ vienija bendraminčius, mylinčius ir puoselėjančius senąsias lietuvių tautos tradicijas. Kolektyvo repertuaras – tai įvairių Lietuvos etnografinių regionų, senasis folkloras. Vienbalses, dvibalsės, tribalsės lietuvių liaudies dainos, giesmės, atitarinės, dvejinės, trejinės sutartinės, pritariant būgnui. Kolektyvo atliekamose dainose dera šimtmečius menančios melodijos, senąsias apeigas bei įvairias praeities istorijas pasakojantys tekstai. Kiekvienas atlikėjas vilki pačių siūtais rekonstruotais X–XI amžiaus baltų drabužiais.

2019 metais kolektyvas dalyvavo Lentvario kultūros rūmų organizuotuose renginiuose: Laisvės gynėjų dienai skirtame minėjime, Atvelykio renginyje, Joninių šventėje Pilialaukyje, Derliaus šventėje, Lentvario meno mėgėjų kolektyvų koncerte ir Lentvario kultūros rūmų 5 metų veiklos jubiliejaus šventėje. Rajone kolektyvas dalyvavo Užgavėnių šventėje, „Trakų vasara 2019“ Trakuose, Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime „Dviejų tėvynių nebūna“ Onuškyje, Trakų Vokėje „Obelinės 2019“ renginyje. Kolektyvas dainavo festivalyje „Laumių  pieva“ Grendavėje.

2020 metais kolektyvas aktyviai tęsia savo veiklą, dalyvaudamas Lentvario kultūros rūmų organizuojamuose renginiuose: Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos koncerte ,,Trisdešimt Laisvės metų“, virtualių Joninių filmavime ,,Joninės – virtualūs tradicijų vartai“, rajono bei apskrities renginiuose: Trakų Karališkose Užgavėnėse, Rasų apeigose ant Stirnių piliakalnio ir kituose kviestiniuose renginiuose. Šiuo metu kolektyvas stropiai ruošiasi festivaliui „Laumių  pieva“.

Vadovė:
Inga Okuškienė
Tel.: 867339338